Pedagoginen näkemys

Tanssinopettajana pohjaan pedagogisen näkemykseni Raamattuun. Kristillisen kasvatuksen ihmiskäsityksessä jokainen ihminen on Jumalan kuva ja sen myötä arvokas. ”Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” (1. Mooseksen kirja 1:27) Tärkeintä minulle opettajana ja kasvattajana on rakastaa oppilaita ja vahvistaa heidän omanarvontuntoaan. ”Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi. Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’. Ei ole näitä suurempaa käskyä.” (Mark. 12:30-31) Oppilaan omanarvontunto vahvistuu niin, että rakastan oppilasta ja hän saa kokemuksen oman elämänsä merkityksellisyydestä. Tapio Puolimatka, kasvatuksen teorian ja tradition professori Jyväskylän yliopistossa kuvailee kasvatussuhdetta näin: ”Kasvatussuhde on parhaimmillaan tunnesuhde, jossa lapsi kokee itsensä rakastetuksi. Tällainen tunnesuhde tarjoaa perustan lapsen luontaiselle elämänilolle. Kun lasta rakastetaan, hän tulee tietoiseksi omasta arvostaan ja kokee elämän merkitykselliseksi. Mikään muu kokemus ei voi tarjota vastaavaa merkityksellisyyttä.” (Puolimatka 2010, 68) Opettajana olen äärimmäisen vastuullisen tehtävän edessä, sillä jokainen ihminen on arvokas ja merkityksellinen yksilö, ja tehtäväni on vahvistaa tuota kokemusta.

Kehitän opettajuuttani hakeutumalla uusiin opetustilanteisiin sekä keskusteluihin kollegojen kanssa. Opettaessani pyrin tarkastelemaan omaa toimintaani ja kehittämään opetusmetodejani jatkuvasti. Opettajuuteni ei ole sidoksissa vain opetustilanteisiin, vaan voin kehittyä opettajana ihan jokapäiväisessä elämässäni. Opettaja tarvitsee empatiakykyä, taitoa kuunnella ja olla läsnä, kykyä muiden kannustamiseen ja tukemiseen. Näitä asioita olen saanut harjoitella läpi elämäni ja mielestäni ne ovat yksiä opettajan tärkeimpiä ominaisuuksia.

LÄHTEET

Puolimatka, T. 2010. Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat. Minuuden rakentamisen filosofia. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy

Raamattu Kansalle ry 2012. Pyhä Raamattu.